NABÓR UCZNIÓW

do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia

im. Witolda Lutosławskiego w Nysie

na rok szkolny 2017/2018

 

 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

z dnia 15 maja 2014

w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów

do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych

oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

 

 

 

          do PSM I STOPNIA

 

 

LISTA OSÓB

PRZYJĘTYCH DO PSM I STOPNIA

 

LISTA OSÓB

NIEPRZYJĘTYCH DO PSM I STOPNIA

z powodu braku wolnych miejsc

 

 

LISTA KANDYDATÓW

ZAKWALIFIKOWANYCH DO KSZTAŁCENIA W PSM I STOPNIA

 

LISTA KANDYDATÓW

NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO KSZTAŁCENIA W PSM I STOPNIA

 

Regulamin przyjmowania uczniów do PSM I st.

 

INFORMACJE

dla kandydatów do PSM I stopnia

 

Druk wniosku o przyjęcie:

do PSM I stopnia

 

 

do PSM II STOPNIA:

 

LISTA OSÓB

PRZYJĘTYCH DO PSM II STOPNIA

 

 

LISTA KANDYDATÓW

ZAKWALIFIKOWANYCH DO KSZTAŁCENIA W PSM II STOPNIA

 

LISTA KANDYDATÓW

NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO KSZTAŁCENIA W PSM II STOPNIA

 

 

Regulamin przyjmowania uczniów do PSM II st.

 

INFORMACJE

dla kandydatów do PSM II stopnia

Egzamin do PSM II stopnia w Nysie obejmuje (kliknij)

Druk wniosku o przyjęcie:

na instrumentalistykę i wokalistykę

 

 

 

INSTRUMENTY MUZYCZNE