NABÓR UCZNIÓW

do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia

im. Witolda Lutosławskiego w Nysie

na rok szkolny 2019/2020

 

 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

z dnia 9 kwietnia 2019

w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów

do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych

oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

 

 

          do PSM I STOPNIA

 

NABÓR UZUPEŁNIĄJACY DO PSM I STOPNIA - na cykl 4-letni

 

Regulamin przyjmowania uczniów do PSM I st.

 

 

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH DO PSM I stopnia:

na cykl 6-letni

na cykl 4-letni

 

Lista osób nieprzyjętych z powodu braku wolnych miejsc

 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO NAUKI w PSM I stopnia:

na cykl 6-letni

na cykl 4-letni

 

LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO NAUKI w PSM I stopnia

 

INFORMACJE

dla kandydatów do PSM I stopnia

 

Druk wniosku o przyjęcie do PSM I stopnia

na cykl 6-letni i cykl 4-letni

 

 

 

do PSM II STOPNIA:

 

NABÓR UZUPEŁNIĄJACY DO PSM II STOPNIA - na wokalistykę

 

Regulamin przyjmowania uczniów do PSM II st.

 

 

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH DO PSM II stopnia

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO NAUKI w PSM II stopnia

LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO NAUKI w PSM II stopnia

 

INFORMACJE

dla kandydatów do PSM II stopnia

Egzamin do PSM II stopnia w Nysie obejmuje (kliknij)

Druk wniosku o przyjęcie:

na instrumentalistykę i wokalistykę

 

 

 

INSTRUMENTY MUZYCZNE