K O M U N I K A T Y

 

 

W związku z planowaną w budynku szkoły realizacją programu

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

"Kompleksowa modernizacja energetyczna

wybranych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce"

zachodzi konieczność zakończenia zajęć dydaktycznych

w bieżącym roku szkolnym 30 maja 2018.

 

 terminarz odpracowania zajęć (soboty)

 

 

Przypominamy, że w sobotę 7 kwietnia 2018

odpracowujemy piątek 15 czerwca 2018

 

Rozkład zajęć zbiorowych

 

 

W związku z XXVII Międzyszkolnym Konkursem Solfeżu

 

27 marca 2018 (wtorek) do godz. 16.00 zawieszone są

zajęcia lekcyjne w następujących klasach:

     

7,14,18,19,23,25,26,28,31,33,41,42,44

 

Również 27 marca 2018 nie odbędą się zajęcia u p.:

 

Urszuli Janiszewskiej,

Zuzanny Janik,

 Stefana Janika,

Macieja Jurkowskiego,

Małgorzaty Sławińskiej-Pilarz

oraz Jana Żymły.

 

20 i 23 marca 2018 (wt i pt)

zajęcia z Panią Nutką

nie odbędą się

Do 29 marca 2018

zajęcia z panią Aleksandrą Fikus

nie odbędą się

Do 31 marca 2018

zajęcia z panią Agnieszką Niewiadomską

nie odbędą się

 

Przy wjeździe na szkolny parking od ul. Kramarskiej

został uruchomiony szlaban automatyczny.

 

Wjazd i wyjazd są możliwe

jedynie przy użyciu pilota zdalnego sterowania.

 

Zainteresowanych parkowaniem nauczycieli, uczniów Szkoły oraz ich rodziców

prosimy o składanie wniosków (link poniżej)

o wypożyczenie pilotów - po wpłaceniu kaucji - w sekretariacie Szkoły.

 

Informacja, zasady i WNIOSEK