K O M U N I K A T Y

 

 

Od 1 czerwca 2018

budynek szkoły będzie wyłączony z użytkowania

i oficjalnie przekazany

wykonawcy prac remontowo-budowlanych.

 

Godziny pracy sekretariatu:

 

poniedziałek 8.00 - 16.00

wtorek 8.00 - 16.00

środa 8.00 - 15.00

czwartek 8.00 - 16.00

piątek 8.00 - 16.00

 

Sekretariat - do momentu przeniesienia na II piętro (sala 22)

w skrzydle zachodnim - będzie pracował

w dotychczasowej lokalizacji.

 

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

(wręczenie świadectw ukończenia PSM I stopnia,

świadectw z wyróżnieniem

i świadectw promocyjnych PSM I i II stopnia

oraz nagród za osiągnięcia artystyczne)

 

 nastąpi 22 czerwca 2018

w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących "CAROLINUM" w Nysie

godz. 17.00

 

 

W związku z planowaną w budynku szkoły realizacją programu

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

"Kompleksowa modernizacja energetyczna

wybranych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce"

zachodzi konieczność zakończenia zajęć dydaktycznych

w bieżącym roku szkolnym 30 maja 2018.

 

 terminarz odpracowania zajęć (soboty)

 

 

Przy wjeździe na szkolny parking od ul. Kramarskiej

został uruchomiony szlaban automatyczny.

 

Wjazd i wyjazd są możliwe

jedynie przy użyciu pilota zdalnego sterowania.

 

Zainteresowanych parkowaniem nauczycieli, uczniów Szkoły oraz ich rodziców

prosimy o składanie wniosków (link poniżej)

o wypożyczenie pilotów - po wpłaceniu kaucji - w sekretariacie Szkoły.

 

Informacja, zasady i WNIOSEK