10-19 września 2021 - Opole

OPOLSKI BANK TALENTÓW 2021
z udziałem uczniów PSM I i II stopnia w Nysie

Małgorzata Kubów - skrzypce
Marta Kubów - skrzypce
klasa II i IV instrumentalistyki
nauczyciel - Janusz Gajownik