11-12 czerwca 2012 - Warszawa

VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS "MINIATURA WIOLONCZELOWA"
im. Leona Szymłowskiego
w Warszawie

II NAGRODĘ
zdobyła KATARZYNA TAJKA - wiolonczela
klasa III cyklu sześcioletniego
nauczyciel - Mirosława Krośniak
fortepian - Aleksandra Brzeźnicka