2018 rok

Adaptacja poddasza na cele dydaktyczne w skrzydle południowym budynku Szkoły
w ramach programu MKiDN - "Infrastruktura szkolnictwa artystycznego"
Prace budowlane były zintegrowane z realizacją programu MKiDN
"Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych
państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce"


2011 przed remontem i po remoncie >> 2020


ZDJĘCIA:

prace remontowe >>
zakupiony sprzęt >>

Efekt końcowy prac adaptacyjnych: