2021 rok

SALA KONCERTOWA im. Jerzego Kozarzewskiego
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
im. Witolda Lutosławskiego w Nysie
przed i po modernizacji
przed...

  

  

  

  

  

...po modernizacji