21 stycznia 2022

Z powodu zwiększonego zagrożenia epidemicznego
O D W O Ł  A N Y

KONCERT NOWOROCZNY

w wykonaniu uczniów i nauczyciel
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
im. Witolda Lutosławskiego w Nysie