21 stycznia 2022 - Nyski Dom Kultury

KONCERT NOWOROCZNY
w wykonaniu uczniów i nauczyciel
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
im. Witolda Lutosławskiego w Nysie