23 czerwca 2022 - Sala Koncertowa

KONCERT
w wykonaniu ABSOLWENTÓW i DYPLOMANTÓW
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
im. Witolda Lutosławskiego w Nysie