25 stycznia 2022 - Sala Kameralna

Z powodu zwiększonego zagrożenia epidemicznego
O D W O Ł A N Y
KONCERT UCZNIÓW

Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia
im. Witolda Lutosławskiego w Nysie
z klasy skrzypiec Janusza Gajownika

MAŁGORZATA KUBÓW
MARTA KUBÓW