27 kwietnia 2022 - Ruda Śląska

III MIĘDZYSZKOLNE KONFRONTACJE
ZESPOŁÓW KAMERALNYCH
w Rudzie Śląskiej

GAND PRIX
zdobył Zespół Prekusyjny
MATEUSZ OSZYWA FILIP BRZEŹNICKI

klasa VI i II instrumentalistyki
nauczyciele:
Urzszula Przywara i Maciej Moskal