28 czerwca 2022 - Europe Open Music Competiotion

EUROPE OPEN CLASSICAL SINGING COMPETITION 2022 (online)

I MIEJSCE
w kategorii XIV
zobyła MAGDALENA GNIELKA - śpiew
absolwentka instrumentalistyki PSM II stopnia w Nysie
w klasie śpiewu Agnieszki Niewiadomskiej
fortepian - Janusz Dąbrowski

DYPLOM
za przygotowanie laureata do konkursu
otrzymała Agnieszka Niewiadomska