30 listopada 2022 - Sala Koncertowa

WARSZTATY SKRZYPCOWE

dr MAŁGORZATA WASIUCIONEK
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach