4-11 czerwca - Krzyżowa

SPOTKANIE MUZYCZNE DLA MŁODYCH ARTYSTÓW
z Polski i Ukrainy

z udziałem uczennicy 
Panstwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
im. Witolda Lutosławskiego w Nysie
MAŁGORZATY KUBÓW - skrzypce