4 listopada Muzeum w Nysie

WERNISAŻ WYSTAWY
"ŚwiatłOŚcienia"

z muzycznym udziałem uczniów i nauczycieli
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
im. Witolda Lutosławskiego w Nysie

ALEKSANDRA JANUSZ - skrzypce
klasa VI instrumentalistyki
nauczyciel - Janusz Gajownik
Elżbieta Gorączko-Krawiec - fortepian

FILIP BRZEŹNICKI - marimba
klasa III instrumentalistyki
MATEUSZ OSZYWA - wibrafon 
absolwent PSM II stopnia
nauczyciele: Urszula Przywara i Maciej Moskal


Z
djęcia: Zbigniew Walewski