6 czerwca 2021 - Konkurs gitarowy online


II OGÓLNOPOLSKI KONKURS GITAROW

GITAROWY MISTRZ SAMODZIELNEJ PRACY
(online)

WYRÓŻNIENIE I stopnia
w grupie I
otrzymała GLORIA KUNICKA - gitara
klasa I cyklu sześcioletniego


WYRÓŻNIENIE II stopnia
w grupie III
otrzymał FRANCISZEK GÓRAL - gitara
klasa IV cyklu sześcioletniego


nauczyciel - Wojciech Radziejewski