7 grudnia 2022 - Sala Koncertowa

KONCERT
w wykonaniu uczniów wokalistyki
Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia
im. Witolda Lutosławskiego w Nysie
z klas śpiewu Jadwigi Chlewickiej i Agnieszki Niewiadomskiej