8 czerwca 2021 - Zamek w Mosznej

Wystąpili laureaci międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów muzycznych
oraz dyplomanci PSM II stopnia w Nysie, rocznik 2021