Informacje dla kandydatów do PSM II stopnia

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 >>
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół egzamin wstępny do szkoły muzycznej II stopnia
obejmował wyłącznie egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych.