KOMUNIKATY

W okresie wakacji
budynek Szkoły otwarty jest
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00


Informacja Centrum Edukacji Artystycznej w sprawie alarmu BRAVO
"Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenia:
nr 87 z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
nr 88 z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenia obowiązują od dnia 16 kwietnia 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 31 sierpnia 2022 roku do godz. 23:59.

Centrum Edukacji Artystycznej przypomina, że w tych dniach należy zwracać uwagę na dziwnie zachowujące się osoby, pozostawiony w miejscach publicznych bagaż, podejrzanie wyglądające paczki czy samochody, które zaparkowano w miejscach niedozwolonych. O każdej sprawie powinno się informować policję. Dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ważne są także informacje o sytuacjach niestandardowych, które mogą nam wydać się co najmniej dziwne.
W odniesieniu do szkół i placówek artystycznych (jak też pozostałych jednostek oświatowych), stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) oznacza oprócz konieczności zwrócenia zwiększonej uwagi na podejrzane zachowania osób znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu szkół i placówek lub podejrzane przedmioty, przede wszystkim wprowadzenie bezwzględnego zakazu wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym, zgodnie z regulacją pkt I ust. 2 pkt 8 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz. U. z 2016 r. poz. 1101 z późn. zm.).
Przez osoby postronne należy rozumieć osoby inne niż pracownicy, uczniowie i ich opiekunowie prawni." 


 DODATKOWE DNI WOLNE
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2021/2022


Przy wjeździe na szkolny parking od ul. Kramarskiej jest uruchomiony szlaban automatyczny. Wjazd i wyjazd jest możliwy jedynie przy użyciu pilota zdalnego sterowania. Zainteresowanych parkowaniem nauczycieli, uczniów Szkoły oraz ich rodziców prosimy o składanie wniosków (link poniżej) o wypożyczenie pilotów - po wpłaceniu kaucji - w sekretariacie Szkoły.

Informacja, zasady i WNIOSEK >>