Lata 2013-2014

Adaptacja poddasza na cele dydaktyczne
w skrzydle zachodnim budynku Szkoły.

ZDJĘCIA:

2013 rok >>

2014 rok >>

Efekt przeprowadzonych prac >>