Lata 2018-2019

Realizacja programu Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego
"Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce"
w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nysie.


Efekt prac remontowo-budowlanych:

2011 przed remontem i po remoncie >> 2020


ZDJĘCIA:
prace remontowo-budowlane >>
budynek Szkoły po renowacji elewacji >>