Nabór uczniów do PSM I stopnia

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 >>
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

IMIENNE LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH DO PSM I STOPNIA DOSTĘPNE SĄ W BUDYNKU SZKOŁY