Nabór uczniów do PSM II stopnia

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 >>
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

IMIENNE LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH i NIEPRZYJĘTYCH DO PSM II STOPNIA DOSTĘPNE SĄ W BUDYNKU SZKOŁY