NYSKIE OBOZY PIANISTYCZNE 1972-1974

OBOZY PIANISTYCZNE w Nysie odbyły się:

13-27 sierpnia 1972
II 16-30 sierpnia 1973
III 11-25 sierpnia 1974


Zestawienie (na podstawie zapisu w Kronice) uczestników OBOZÓW PIANISTYCZNYCH W NYSIE:

Artyści Muzycy, Profesorowie, Pedagodzy i Organizatorzy:
Celina Hellerowa, Jerzy Heller+, Adela Jasińska, Andrzej Jasiński, Elżbieta Kunyszowa, Wiesław Kunysz,
Hanna Witt-Pasztowa, Andrzej Pietras +, Urszula Stańczyk, Czesław Stańczyk, Hanna Sulikowska,
Jerzy Sulikowski, Andrzej Zborowski


Uczestnicy Obozów Pianistycznych:
Ewa Adamek, Adam Borkowski, Elżbieta Cabaj, Jolanta Dzięga, Halina Feru, Brygida Glenc,
Krzysztof Gotartowski, Alina Hayn, Iwona Jagła, Stefan Janik, Magdalena Jasińska, Maciej Jurkowski,
Iwona Karasińska, Jolanta Konopnicka, Maria Kozarzewska-Sterczyńska, Piotr Kunysz, Ewa Kwiecień,
Anna Lasek, Jadwiga Lewczuk, Beata Miczka, Andrzej Nanowski, Jolanta Pęczkowska, Ewa Pawela,
Maciej Pawela, Ewa Pobłocka, Małgorzata Schurmann, Włodzimierz Skonieczny, Anna Solczak+,
Jerzy Sterczyński, Ewa Szajna-Durcy, Sylwia Szymczyk, Bogusława Szyp-Kos, Alicja Ulmann,
Andrzej Wawryków, Joanna Wieczorek, Włodzimierz Wiesztordt,
Eugeniusz Knapik, Tadeusz Biernacki, Krystian Zimerman.

ZDJĘCIA >>