NYSKIE OBOZY PIANISTYCZNE 1972-1974-zdjęcia


siedzą od lewej: Jadwiga Lewczuk, Adaś Jasiński, Alinka Jasińska, Ewa Adamek, Jolanta Pęczkowska,
Maciej Pawela, Stefan Janik (nieco w głębi), Krzysztof Gotartowski, Bogusława Szyp, fragment nieznanej osoby,
 stoją od prawej w pierwszym rzędzie: Włodzimierz Skonieczny, Andrzej Nanowski, Piotr Kunysz,
Ewa Szajna, Iwona Karasińska, Krzysztof Stańczyk, Joanna Wieczorek, Alicja Ulmann, Elżbieta Cabaj,
Ewa Pawela, Maria Kozarzewska,
 stoją w głębi od lewej: Andrzej Pietras, Jolanta Dzięga, Anna Solczak, Magdalena Jasińska,
Wiesław Kunysz (powyżej), Ewa Kwiecień, Elżbieta Kunyszowa, Celina Hellerowa,
Krystian Zimerman, Czesław Stańczyk, Andrzej Jasiński, Adela Jasińska.


od lewej: Adela Jasińska, Jadwiga Lewczuk, Krystian Zimerman, Bernard Ringeissen,
Maciej Pawela, Elżbieta Kunyszowa, Adam Jasiński, Alina Jasińska,
Andrzej Pietras, Hanna Witt-Pasztowa.


od lewej: Alina Jasińska, Adela Jasińska, Jasiu Sulikowski, Elżbieta Kunyszowa, Adam Jasiński.


od lewej: Jerzy Sulikowski, Hanna Sulikowska, Hanna Witt-Pasztowa, Jerzy Heller,
Andrzej Jasiński, Urszula Stańczyk, Czesław Stańczyk, Adela Jasińska,
Wiesław Kunysz, Elżbieta Kunyszowa.


od lewej: Elżbieta i Wiesław Kunyszowie


od lewej: Bogusława Szyp i Wiesław Kunysz


Halina Kotecka i Maria Kozarzewska (gra na fortepianie)


Ewa Pawela


stoi: Krystian Zimerman
siedzą przodem (od lewej): Stefan Janik, Adam Borkowski
siedzą tyłem (od lewej): Krzysztof Gotartowski, Maciej Pawela, Anna Solczak


Od prawej: Andrzej Jasiński, Krystian Zimerman, Adam Borkowski, Czesław Stańczyk
tyłem: Maciej Pawela, Stefan Janik, leży z prawej w głębi: Andrzej Nanowski
stoi i poprawia fryzurę: Anna Solczak


Autografy uczestników Obozów Pianistycznych (udostępnione przez Pana Stefana Janika).


Zdjęcie pt. "PROLETARIAT"
Od prawej: Wiesław Kunysz, Krystian Zimerman, Stefan Janik, Adam Borkowski, Anna Solczak.