ROZKŁAD ZAJĘĆ PSM I STOPNIA 2021/2022 cykl 4-letni

CYKL 4-LETNI

Klasa Przedmiot Dzień Godziny Nauczyciel Sala
           
KLASA I A Kształcenie słuchu poniedziałek 17.10-17.55 J. Żymła 38
    piątek 17.10-17.55 J. Żymła 42
  Zespół poniedziałek 18.00-18.45 J. Żymła 38
           
KLASA I B Kształcenie słuchu wtorek 17.10-17.55 J. Żymła 42
    czwartek 17.10-17.55 J. Żymła 42
  Zespół czwartek 18.00-18.45 J. Żymła 42
           
KLASA II Kształcenie słuchu poniedziałek 18.50-19.35 J. Żymła 38
    piątek 16.20-17.05 J. Żymła 42
  Audycje muzyczne piątek 17.10-17.55 M. Sławińska-Pilarz 37
           
KLASA III Kształcenie słuchu wtorek 18.00-18.45 J. Żymła 42
    czwartek 16.20-17.05 J. Żymła 42
  Audycje muzyczne wtorek 18.50-19.35 M. Sławińska-Pilarz 37
           
KLASA IV Kształcenie słuchu wtorek 15.30-16.15 J. Żymła 42
    czwartek 18.50-19.35 J. Żymła 42
  Audycje muzyczne wtorek 16.20-17.55 M. Sławińska-Pilarz 37
           

 

ZESPOŁY MUZYCZNE
- obowiązujące uczniów klas IV-VI cyklu 6-letniego i II-IV cyklu 4 letniego (wg list):

Chór dziecięcy (wg list) poniedziałek i czwartek 17.10-18.45 I. Gach 50
         
Ćwiczenia orkiestrowe (wg list)
dotyczy uczniów Dziecięcej Orkiestry Smyczkowej,
po ustaleniu z nauczycielem prowadzącym
poniedziałek i czwartek 15.30-16.15 M. Sławińska-Pilarz 37
Dziecięca Orkiestra Smyczkowa (wg list) poniedziałek i czwartek 17.10-18.45 M. Sławińska-Pilarz 34
         
Zespół instrumentów dętych (wg list) poniedziałek i czwartek 17.10-18.45 A. Trojak 40


Obowiązkowe zajęcia edukacyjne - PSM I stopnia cykl 4-letni w wymiarze tygodniowym:

  Klasa   Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Wymiar godzin tygodniowo
     
I/4 Przedmiot główny 2x45 minut
  Kształcenie słuchu 2x45 minut
  Zespół 1x45 minut
     
II/4 Przedmiot główny 2x45 minut
  Kształcenie słuchu 2x45 minut
  Audycje muzyczne 1x45 minut
  Zajęcia z akompaniatorem (oprócz pianistów, gitarzystów, akordeonistów) 1x15 minut
  Chór, orkiestra, zespół instrumentów dętych lub zespół instrumentalny 2x 45 minut
     
III i IV/4 Przedmiot główny 2x45 minut
  Kształcenie słuchu 2x45 minut
  Audycje muzyczne 1x45 minut
  Zajęcia z akompaniatorem (oprócz pianistów, gitarzystów, akordeonistów) 1x15 minut
  Chór, orkiestra, zespół instrumentów dętych lub zespół instrumentalny 2x 45 minut
  Fortepian dodatkowy 1x 30 minut