ROZKŁAD ZAJĘĆ PSM I STOPNIA 2021/2022 cykl 6-letni

CYKL 6-LETNI

Klasa Przedmiot Dzień Godziny Nauczyciel Sala
           
KLASA I A Kształcenie słuchu poniedziałek 14.40-15.25 Jarosław Jasiura 42
    czwartek 14.40-15.25 Jarosław Jasiura 10
  Rytmika poniedziałek 15.30-16.15 Natalia Chojnacka 10
           
KLASA I B Kształcenie słuchu poniedziałek 17.10- 17.55 Jarosław Jasiura 42
    czwartek 16.20-17.05 Jarosław Jasiura 10
  Rytmika poniedziałek 16.20-17.05 Natalia Chojnacka 10
           
KLASA II A Kształcenie słuchu poniedziałek 18.00-18.45 Jarosław Jasiura 42
    czwartek 18.00-18.45 Jarosław Jasiura 10
  Rytmika poniedziałek 18.50-19.35 Natalia Chojnacka 10
           
KLASA II B Kształcenie słuchu poniedziałek 15.30-16.15 Jarosław Jasiura 42
    czwartek 15.30-16.15 Jarosław Jasiura 10
  Rytmika poniedziałek 14.40-15.25 Natalia Chojnacka 10
           
KLASA III A Kształcenie słuchu poniedziałek 16.20-17.05 Jarosław Jasiura 42
    czwartek 17.10-17.55 Jarosław Jasiura 10
  Rytmika poniedziałek 17.10-17.55 Natalia Chojnacka 10
           
KLASA III B Kształcenie słuchu poniedziałek 18.50-19.35 Jarosław Jasiura 42
    czwatrek 18.50-19.35 Jarosław Jasiura 10
  Rytmika poniedziałek 18.00-18.45 Natalia Chojnacka 10
           
KLASA IV A Kształcenie słuchu poniedziałek 18.50-19.35 M. Sławińska-Pilarz 37
    piątek 15.30-16.15 M. Sławińska-Pilarz 37
  Audycje muzyczne piątek 16.20-17.05 M. Sławińska-Pilarz 37
           
KLASA IV B Kształcenie słuchu wtorek 17.10-17.55 M. Sławińska-Pilarz 37
    czwartek 16.20-17.05 M. Sławińska-Pilarz 37
  Audycje muzyczne wtorek 18.00-18.45 M. Sławińska-Pilarz 37
           
KLASA V A Kształcenie słuchu wtorek 16.20-17.05 J. Żymła 42
    czwartek 15.30-16.15 J. Żymła 42
  Audycje muzyczne wtorek 15.30-16.15 M. Sławińska-Pilarz 37
           
KLASA V B Kształcenie słuchu poniedziałek 16.20-17.05 J. Żymła 38
    piątek 18.50-19.35 J. Żymła 42
  Audycje muzyczne piątek 18.00-18.45 M. Sławińska-Pilarz 37
           
KLASA VI A Kształcenie słuchu poniedziałek 15.30-16.15 J. Żymła 38
    piątek 15.30-16.15 J. Żymła 42
  Audycje muzyczne poniedziałek 16.20-17.05 M. Sławińska-Pilarz 37
           
KLASA VI B Kształcenie słuchu wtorek 18.50-19.35 J. Żymła 42
    piątek 18.00-18.45 J. Żymła 42
  Audycje muzyczne piątek 18.50-19.35 M. Sławińska-Pilarz 37
           

 ZESPOŁY MUZYCZNE
- obowiązujące uczniów klas IV-VI cyklu 6-letniego i II-IV cyklu 4 letniego (wg list):

Chór dziecięcy (wg list) poniedziałek i czwartek 17.10-18.45 I. Gach 50
         
Zespół instrumentów dętych (wg list) poniedziałek i czwartek 17.10-18.45 A. Trojak 40
         
Ćwiczenia orkiestrowe (wg list)
- dotyczy uczniów Dziecięcej Orkiestry Smyczkowej,
po ustaleniu z nauczycielem prowadzącym
poniedziałek i czwartek 15.30-16.15 M. Sławińska-Pilarz 37
         
Dziecięca Orkiestra Smyczkowa (wg list) poniedziałek i czwartek 17.10-18.45 M. Sławińska-Pilarz 34


Obowiązkowe zajęcia edukacyjne - PSM I stopnia cykl 6-letni w wymiarze tygodniowym:

    Klasa     Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Wymiar godzin tygodniowo
     
I/6 Przedmiot główny 2x30 minut
  Kształcenie słuchu 2x45 minut
  Rytmika 1x45 minut
     
II i III/6 Przedmiot główny 2x30 minut
  Kształcenie słuchu 2x45 minut
  Rytmika 1x45 minut
  Zajęcia z akompaniatorem
(oprócz pianistów, gitarzystów, akordeonistów)
1x15 minut
     
IV/6 Przedmiot główny 2x45 minut
  Kształcenie słuchu 2x45 minut
  Audycje muzyczne 1x45 minut
  Chór, orkiestra, zespół instrumentów dętych lub zespół instrumentalny 2x45 minut
  Zajęcia z akompaniatorem
(oprócz pianistów, gitarzystów, akordeonistów)
1x15 minut
     
 VI/6 Przedmiot główny  2x45 minut
  Kształcenie słuchu 2x45 minut
  Audycje muzyczne 1x45 minut
  Chór, orkiestra, zespół instrumentów dętych lub zespół instrumentalny 2x45 minut
  Zajęcia z akompaniatorem
(oprócz pianistów, gitarzystów, akordeonistów)
1x15 minut
  Fortepian dodatkowy 1x30 minut